Informatie

Uitwisselen medische gegevens

Als uw huisarts kan ik uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Uw apotheek kan dit ook. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt. In deze folder leest u hoe dat precies gebeurt. U kunt toestemming geven door:

  • tegen uw huisarts en apotheek te zeggen dat u het goed vindt dat ze uw medische gegevens delen;
  • toestemming te geven via www.ikgeeftoestemming.nl;
  • het toestemmingsformulier in te vullen en dit af te geven bij uw huisarts of apotheek.

Klachten

De huisartsen en medewerkers van de praktijk streven er naar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over de behandeling, de bejegening of het gedrag van de arts of medewerker. Uw klacht kan ook met andere zaken te maken hebben zoals de organisatie in de praktijk.

Mocht u een klacht hebben dan zou ik het op prijs stellen deze met u in een persoonlijk onderhoud te bespreken. Aarzelt u niet om direct contact met de assistente of met mij op te nemen!

Indien u het niet eens bent met de geboden oplossing, kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachtencommissie van de praktijk bij de “Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg”.

Privacyverklaring 

De praktijk gaat zorgvuldig om met uw medische gegevens. Op grond van de wet AVG heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

In onze privacyverklaring leest u welke rechten u heeft en wat onze plichten zijn op grond van de AVG en de WGBO. U kunt voor nadere uitleg ook contact met de praktijk opnemen.

Wilt u gebruik maken van uw rechten ten aanzien van uw medisch dossier? Vul dit aanvraagformulier in en lever dit in bij onze assistente.

Opleiding

Wij zijn een opleidingspraktijk voor masterstudenten Geneeskunde van het RadboudUMC in Nijmegen. Drie maal per jaar is een coassistent aanwezig voor een periode van twee maanden. Het coschap Huisartsgeneeskunde valt tegen het einde van de masteropleiding. De coassistent is dus bijna afgestudeerd als basisarts en zal gedurende het coschap steeds zelfstandiger consulten voeren. 

Sinds kort is onze praktijk tevens een SBB-erkende opleidingspraktijk voor doktersassistenten (CREBO 25473). Naar verwachting zullen we twee of drie stagiairs per jaar verwelkomen. 

Contact

Huisartsenpraktijk S. Broens

Plaza 7
6852 RL Huissen
Telefoon: 026-3250691
Voor spoed: kies 1
Fax: 026-3886049